ÖN ITT VAN:
Rendőrség épületének átadása Gazdasági hírek Közéleti hírek Közlemények 

Rendőrség épületének átadása

2016. július 20-án ünnepélyes keretekközött átadták a Rendőrség “új” épületét Kemecsén. A Kemecsei Rendőrőrs állománya 2016. július 20-tól a régi hivatal épületébe, a Kossuth utca 11. szám alá költözik.

Smid Józsefné városunk alpolgármestere köszöntötte a SZ.SZ.B. megyei Rendőrkapitányság részéről: Farkas József rendőr dandártábornok-rendőrfőkapitány Urat Dr. Hudák Zsolt rendőr ezredes, rendészeti főkapitányhelyettest. Széman János rendőr alezredes, mb. gazdasági rendőrfőkapitány helyettest. D. Illés László rendőr alezredest, a nyíregyházi Rendőrkapitányság kapitányság vezetőjét.

A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviseletében Gerebenics Károly tűzoltó alezredest. Majd végül, de nem utolsó sorban köszöntötte a járási hivatal és a helyi intézmények vezetőit, valamint a körzethez tartozó települések polgármestereit , a KT tagjait és valamennyi kedves résztvevőt, közreműködőt.

Dr. Dukay Miklós önkormányzati helyettes államtitkár ünnepi beszédét hallhattuk.

Majd Kovács István rendőr vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes beszédében kiemelte a rendőrség szerepét és nagyra értékelte Kemecse város Önkormányzatának és a rendőrőrsnek a jó együttműködését. Kemecsén pedig a mutatók egyértelműen jelzik a fejlődést, a javulást. Folyamatosan nő a felderítési arány és csökken a bűncselekmények száma, ami annak köszönhető, erősítették a köztéri jelenlétet, kiválóan működnek együtt a polgárőrséggel, hatékony a körzeti megbízott rendszer, és a lakosság igényeit is figyelembe véve kutyás járőrszolgálatot is működtetnek.

A kölcsönös munkakapcsolat eredménye, hogy térítésmentesen kapta meg a Rendőrőrs az épületet és annak átalakításához is jelentős segítséget kaptak. Örömmel jelentette, hogy egy új személygépkocsit ad át a BM az állomány részére.

Lipők Sándor városunk polgármestere, miniszteri biztos emléklappal fejezte ki köszönetét Pintér Sándor belügyminiszter Úrnak a rendőri állomány biztosításáért és minden egyes segítségért. Ahhoz, hogy az őrs átköltözhetett a felújított épületbe, a belügyminiszter, az országos és a megyei főkapitányság, a nyíregyházi kapitányság és a helyi önkormányzat együttműködésére volt szükség.

Dr. Dukay Miklós önkormányzati helyettes államtitkár,  Kovács István rendőr vezérőrnagy , és Lipők Sándor városunk polgármestere, miniszteri biztos ünnepélyesen is elvágták a nemzeti szalagot

Az épület 319 négyzetméteres, amelyet átalakítottak, akadálymentesítettek, hogy méltó körülményeket biztosítson a dolgozóknak és a hozzájuk forduló lakosoknak.

legvégére: Nagy érdeklődéssel tekintették meg a vendégek az egyes helyiségeket és mindannyian jó munkát kívántak a Rendőrőrs állományában dolgozóknak!

 

Related posts