ÖN ITT VAN:
A Magyar Kultúra Napja Közéleti hírek Kulturális hírek 

A Magyar Kultúra Napja

2018. január 22. hétfő 10 óra A Magyar Kultúra Napja

A Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal, és Kemecse Város Önkormányzatának munkatársai, valamint Smid Józsefné alpolgármester asszony 2018. január 22-én 10 órától megemlékező ünnepséget tartott a Magyar Kultúra Napja tiszteletére.

Az ünnepség a himnusz meghallgatásával kezdődött. Majd Pokoraczkiné Petró Renáta néhány gondolattal köszöntötte a jelenlévőket.

 

Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz
(részlet)

„Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!-mert haza, nemzet és nyelv, három egymástól válhatatlan dolog, s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog”

 

A Magyar Kultúra Napja nem tartozik a hivatalos, piros betűs ünnepek közé, de hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk, és kell is magunkénak éreznünk.

Kézirata tanulsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását. mely Magyarország nemzeti himnusza, ünnepségeink alapvető kelléke.  

Kölcsey műve előtt csupán felekezeti szinten, a katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének, míg a református magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétől fogva kezdetű 90. Zsoltár volt.

A Himnusz („Hymnus, a magyar nép zivataros századaiból”) Kölcsey Ferenc legismertebb verse, mely szatmárcsekei magányában született meg a költő tollából.

Nemzeti himnuszunk megszületésére emlékezve 1989 óta január 22-én ünnepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT.
E napon különböző kulturális rendezvények emlékeztetnek minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül felhívni a figyelmet azokra az értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőriznünk. Január 22-e környékén nagyobb hangsúlyt kapnak a kulturális rendezvények. Egy – egy program, esemény kapcsán sokan, sokféle módon próbálnak megmutatni, átadni valamit kulturális, művészeti életünk értékeiből.

A megemlékező ünnepség részeként a jelenlévők megtekinthették a Kemecséről készült imázsfilmet.

Majd Mészárosné Tóth Marianna előadásában Kosztolányi Dezső: Ábécé a nyelvről és a lélekről – Magyarul című költeményét hallhatták a jelenlévők.

„Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e vagy alacsony, erős-e vagy gyönge. Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedülvaló életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok.”

 

Ezt követte Ficsor Erzsébet tolmácsolásában Mikula István: Példaképek című verse.

 

Mikula István

Példaképek

Árpád Vezér országunk meghódítója,
Szent István államunk megalapítója.
Hunyadi Mátyás ennek igazságos királya,
És Rózsa Sándor a hírös magyar betyárja.
*
Kossuth Lajos nemzetünknek vezére,
De Széchenyi István a legnagyobb személye.
Deák Ferenc volt legbölcsebb tanítója,
Móra Ferenc pedig a legkedveltebb írója.
*
Petőfi Sándor hazánk leghíresebb költője,
Míg Kölcsey Ferenc Himnuszunknak szerzője.
Kodály és Bartók a magyar nép karnagya,
Rákóczi és Zrínyi a legismertebb hadnagya.
*
Ybl Miklós országunk legkiválóbb építésze,
S Makovecz templomaink organikus tervezője.
Semmelweis Ignác az anyáink megmentője,
Munkácsy Mihály a Honfoglalás megfestője.
*
Toldi Miklós anyaföldünk legerősebb embere,
Zala György pedig a Hősök tere mestere.
Rubik Ernő a bűvös kocka művésze,
Regős Bendegúz pedig a nemzet színésze.
*
Hofi Géza népünknek legviccesebb komikusa,
Eötvös Lóránd a magyarok legokosabb fizikusa.
Puskás Ferenc a magyar foci ikonikus alakja,
Míg Papp László a bokszvilág verhetetlen bajnoka.
*
A NAGY neveket sorolhatnám reggeltől napestig,
Ez egy szűk lista, de nekünk a MAGYARSÁGOT jelentik…

 

A Rendezvény végén Pokoraczkiné Petró Renáta Albert Ferenc idézetével emlékezett meg Répásy Mihály Kemecsei honvédtábornokról, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb 1848-49-es forradalmi hőséről, hiszen ez év január 26-án ünnepeljük születésének 218. évfordulóját.

Albert Ferenc: Emlékezz!

Egy mécses imbolygó lángja;
egy néma fedetlen fõhajtás;
részvét és mélységes tisztelet!
A magyar nemzet fiai
soha nem hunyhatnak szemet
Hõseink dicsõ tettei felett!

Related posts