ÖN ITT VAN:
Ülésezett Kemecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Közéleti hírek 

Ülésezett Kemecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. november 27-én a Városháza Dísztermében ülésezett városunk Képviselő-testülete. A határozatképesség megállapítását követően Lipők Sándor polgármester úr beszámolót tartott a két testületi ülés között történt eseményekről és a lejárt idejű határozatokról. Ezt követően sor került a helyi adókról szóló rendelet megtárgyalására, majd a testület egyhangú szavazattal módosította a településképi rendeletet. A következő napirendi pontban a Kemecsei Nőegylet 2018. évben végzett tevékenységéről hallgattak meg beszámolót a jelenlévők.

A Képviselő-testület szintén egybehangzó igen szavazattal fogadta el a Református Egyházközség Répásy Mihály Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról készített beszámolót, mely napirendi pont zárásaként Polgármester Úr megköszönte az intézményben dolgozók áldozatos munkáját, ezt követően sor került a beszámoló megszavazására. A 6. napirendi pontban a testületi tagok a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába 8 igen szavazattal Lipők Sándor Polgármester Urat delegálta, állandó helyetteseként Oláh Marianna alpolgármester asszonyt jelölte a Társulás Tanácsába. A következő két napirendi pontban az előhaszonbérletre vonatkozó jognyilatkozatot valamint Bodzás Ferencné kérelmét fogadták el.

A Képviselő-testület módosította a Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal Megállapodását, a Gördülő Fejlesztési Tervet majd a 2020. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása következett. Kérelemre döntés született a Kemecsei Szociális Alapítvány megszüntetéséről, majd a “Zsadány” Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztséghez kapcsolódó megbízási szerződésről történt szavazás. Kemecse Város Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervének aktualizálásról döntött egybehangzó igen szavazattal a Képviselő-testület, majd utolsó napirendi pontként tárgyalt a 3823 számú útra a munkagépek által felhordott sár miatti balesetveszély megszüntetésének lehetőségeiről. 

 

 

        

 

 

Related posts