ÖN ITT VAN:
Felhívás – Ösztöndíj pályázat Közéleti hírek Közlemények 

Felhívás – Ösztöndíj pályázat

Kemecse Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei Ösztöndíj-pályázatot hirdetnek az EFOP-3.9.2-16-2017-00035 kódszámú ”Közös siker- Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Kemecsén és a környező településeken” című pályázat keretein belül a 2019/2020. tanév II. félévében, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók számára.

Konzorciumi tagok:
Kemecse Város Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Vasmegyer Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata.

A pályázat célja:
Az ösztöndíj-program célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók középiskolai tanulmányainak támogatása.

Pályázók köre:
Az ösztöndíjban azok a Kemecse, Kék, Vasmegyer, Beszterec vagy Tiszarád területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • nappali rendszerű, középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik és nem magántanuló
 • egyéb ösztöndíjban nem részesülnek
 • nem részesült eddig az EFOP-3.9.2-16-2017-00035 kódszámú ”Közös siker- Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Kemecsén és a környező településeken” című pályázat keretein belül meghirdetett ösztöndíj támogatásban
 • aki a konzorciumban résztvevő települések egyikén lakcímmel rendelkezik.

 

Előnyben részesíthető pályázatok:

 • a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,5 felett van és halmozottan hátrányos helyzetű
 • rendszeresen részt vállalnak a települések kulturális életében, illetve bármely művészeti ágban (zene, képzőművészet, irodalom, tánc stb.) folytatott művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat
 • diákmunka és/vagy közösségi munka terén szerzett tapasztalat
 • megyei, országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen elért 1-6. helyezés
 • bármely sportágban megyei vagy országos szintű sportversenyen 1-3. helyezést ért el
 • olyan családban él, amelyben három vagy több olyan gyermeket nevelnek, akire a szülőket családi pótlék illeti meg
 • a pályázat keretein belül tartott rendezvényeinken és programjainkon önkéntes munka vállalása, mely révén fejlődhetnek szociális képességeik, ezáltal lehetőség teremtődhet aktív közösségi emberré válásukhoz.

 

Az ösztöndíj folyósítási időtartamáról és összegéről, a pályázat benyújtásának módjáról és határidejéről a Pályázati kiírást letöltve tájékozódhat.

A Pályázati kiírás mellékletei letölthetők: 

1. sz. melléklet: Pályázati adatlap
2. sz. melléklet: Ösztöndíj lemondó nyilatkozat
3. sz. melléklet: Ösztöndíj pontrendszer

Related posts