ÖN ITT VAN:
Ebösszeírás 2021. Egyéb Közlemények 

Ebösszeírás 2021.

FELHÍVÁS
KEMECSE VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN VALÓ EBÖSSZEÍRÁSRÓL
2021

Tisztelt Kemecsei Lakosok/Ebtartók!

Kemecse Város közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve

2021. augusztus 1. – 2021. szeptember 30. között ebösszeírásra kerül sor.

Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy, a fenti jogszabályban meghatározott adattartalmú adatlapot kell kitölteni és azokat az önkormányzat rendelkezésére bocsájtani.

Az adatlapot jelen felhívás mellett találják, továbbá személyesen átvehető a Kemecsei Városháza Ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve az adatkezelési tájékoztatóval együtt letölthető Kemecse Város honlapjáról (https://site.kemecse.hu/) is.

A kitöltött ebösszeíró adatlapot az alábbi módokon fogadjuk:

  • személyesen leadható a Városháza Ügyfélszolgálatán,
  • postai úton a következő címre: Kemecse Városháza 4501 Kemecse, Répásy tér 3.,
  • beszkennelve a következő e-mail címre küldve: ugyszolga@kemecse.hu
  • http://ugyfelkapu.ebnyilvantarto.hu/ oldalon keresztül online regisztrálhatja a kutyáját a Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatalnál (a bejelentéshez kérem kövesse az oldalon leírtakat, használatához ügyfélkapu szükséges)
  • E-papíron keresztül becsatolva (a használatához ügyfélkapu szükséges): Témacsoport: Egyéb, Ügytípus: Egyéb, Címzett: Kemecse Város Önkormányzat

Felhívom egyúttal a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb ebeket transzponderrel (mikrochip) megjelölve lehet csak tartani.

Az állattartó köteles a három hónapos kort elérő ebét a három hónapos kor betöltésétől számított 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal veszettség ellen beoltatni!

Amennyiben a kutyájuk érvényes oltással nem rendelkezik, kérem, hogy az elmaradt oltást a bejelentő lap kitöltése előtt pótolni szíveskedjen!

A korábban már bejelentett ebeket ismét be kell jelenteni!

Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye – az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43. § (1b) bekezdése alapján meghatározott alapösszeg, valamint az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. számú melléklet szerint alkalmazandó szorzószám alapján – minimum 150.000,- Ft állatvédelmi bírság.

Kemecse, 2021. július 28.

Letölthető dokumentumok:

Ebösszeírási felhívás

Ebösszeíró adatlap

Adatkezelési tájékoztató

 

Related posts