ÖN ITT VAN:
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 2022. MÁJUS 31-ÉN Közéleti hírek 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 2022. MÁJUS 31-ÉN

A képviselő-testület rendeletet alkotott az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.25.) számú rendelet módosításáról. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.23.) számú rendelet módosításáról.

Elfogadta:

A két ülés között végzett tevékenységekről, és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámolót.

A Kemecse Polgárőrség Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A „ZSADÁNY” Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolót

Kemecse értékeinek hungarikumok értéktárba való felvételét.

 

Tárgyalta:

Az Orvosi Ügyeleti Társulás Kemecse 2021. évi zárszámadását.

Az Orvosi Ügyeleti Társulás Kemecse 2022. évi költségvetés módosítását.

 

Jóváhagyta:

A Kemecsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását.

A Kemecse 1026/1, 1026/2, 1028 és 1031/1 hrsz.-ú ingatlanok részeinek kisajátítást helyettesítő adásvétellel történő megvásárlásáról.

A Kemecse 1002/1 hrsz.-ú ingatlan részének kisajátítást helyettesítő adásvétellel történő megvásárlására.

Related posts