ÖN ITT VAN:
Felhívás sírhelyek újraváltására Közlemények 

Felhívás sírhelyek újraváltására

Felhívás

 

Tisztelt Temetőlátogatók!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Kemecsei köztemetőnkben az 1997 –nél korábban megváltott/ újraváltott sírhelyek megváltásának joga lejárt.

A megváltási időlejártát követően – törvénnyel szabályozott módon –a sírhellyel és a ráépített sírjellel (sírkő, kopjafa, sírjelző…) kapcsolatos rendelkezési joga megszűnik.

A sírhelytulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg – a törvényben meghatározott feltételek mellett – megváltotta a sírhelyet.

A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható, újraváltáskor elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint a soron következő közeli hozzátartozója. A meghosszabbítás időtartama a rendeletben rögzített időtartam.

A nyugvási időt (használati időt), s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani. A megváltott nyugvási időn belül a sírhelytulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a sírba sem temetni, sem arra sírjelet építeni nem lehet!

 

Kemecse Város Képviselőtestületének 18/2008 (XII.19.) sz rendelete szerint:

13.§

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság időtartama (használati idő):

  1. a) koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától: 25 év
  2. b) sírbolt esetén: 60 év
  3. c) urnasírhely esetén: 20 év

20.§

(1) Temetési hely megváltásának díja (sírhely használati díja)

  1. a) egyes sírhely: 5000 Ft + Áfa
  2. b) kettes sírhely: 10000 Ft + Áfa
  3. c) urnasírhely: 60800 Ft + Áfa
  4. d) betonozott szegéllyel ellátott egyes sírhely: 38300 Ft +Áfa
  5. e) betonozott szegéllyel ellátott kettes sírhely: 76700 Ft +Áfa
  6. f) kriptasírhely: 250000 Ft +Áfa

 

A lejárt sírhelyeket a Kemecse Város Köztemetőjének üzemeltetőjénél, a Takács Plusz Ker. Kft. Kemecse Sport u. 12 sz. alatti temetőgondnokságon lehet újra megváltani e felhívás alapján.

Városunk köztemetőjében elektronikus sírhelynyilvántartást végzünk. Az adatok folyamatosan kerülnek feltöltésre a rendelkezésre álló adatok alapján. Tájékoztatásra és adategyeztetésre munkanapokon 8 órától 16 óráig van lehetőség az üzemeltető Kemecse Sport u. 12. szám alatti temetőgondnokságán.

Related posts