ÖN ITT VAN:
Kemecse épített öröksége című XIX. Helytörténeti Konferencia Közéleti hírek Közlemények 

Kemecse épített öröksége című XIX. Helytörténeti Konferencia

2023. április elsején értékes konferencia színhelye volt Kemecse Városháza Díszterme.

Lucza János főszervező, a konferencia levezetésére, a moderátori tisztség betöltésére felkérte dr. Hajzer Gabriella egyéni ügyvédet.

Dr. Hajzer Gabriella, a konferencia köszöntésére felkéri a Hangvarázs Énekkart Mártonné Marika nyugalmazott vezető óvónő vezetésével.

Kemecse Város Önkormányzata nevében dr. Oláh Marianna alpolgármester asszony köszöntötte a megjelenteket, értékes tanácskozást kívánva. Elmondta, hogy a városházán első  alkalommal rendezik meg a konferenciát, a díszterem méltó helye e színvonalas programoknak. Kiemelte azt is, hogy az utóbbi években sokat fejlődött Kemecse, hiszen épült járási hivatal, városháza, uszoda és hamarosan egy új bölcsődével lesz gazdagabb a település.

Az előadások előtt köszöntőt mondott Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, a vármegyei Értéktár Bizottság elnöke is. Örömét fejezte ki, hogy nem először van itt és nagyra értékeli az itteni helytörténeti munkát. Kellenek kovász emberek, akik őrzik az értékeket és az örökséget továbbadják a fiataloknak.

A Kemecse épített öröksége című konferencia első előadásán Lucza János helytörténész, a konferencia főszervezője ismertette a nagy- és kiemelkedő múltú Niczky-kastély történetét. 1763-ban megépült nemesi kúria Niczky István nevéhez fűződik, kinek felesége az ősi Kemechey család tagja, Kemechey Anna volt. Az épületben később főszolgabírói hivatal működött. A II. világháború után iskolának és varrodának adott otthont az épület, ami napjainkban az önkormányzat tulajdona.

Dr. Balogh Judit jogtörténész, a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék egyetemi docense az egykori Kemecsei Járásbíróság szerepéről és munkájáról, a szocializmus bírósági szervezetéről tartott összegző, tartalmas előadást. Bevezetésként felvázolta a középkor bíráskodását, majd az 1869-es nagy változást, törvény született ugyanis a bíróságokról. Megszűntek a rendi alapú különbségek, a jogszabály mindenkire egyformán vonatkozott. Összegezve, a régi rendszer semmissé vált, a szocialista igazságszolgáltatás nem ismerte el a bírói függetlenséget. Fő feladatul a kommunista erkölcsök érvényesítését, a népi demokrácia védelmét szabta meg. A járási bíróság nem volt hosszúéletű, 1951-56 között működött.

A konferencia második részében Sztupáné dr. Ignéczi Mónika jogász, a Katolikus Családok Egyesülete nevében a Szent István katolikus templom történetét ismertette. Előadásában nagyszámú és értékes diát, jegyzőkönyvet, dokumentumot, kegytárgyat és azok történetét ismertette. Illusztrálta a Szent Teréz szobor legendáját és az 1824-ben átadott, immár kétszáz éves templom vallási, műemléki értékét.

Nagy Enikő történelemtanár a Fejezetek a Kemecsei Református Egyház történetéből című előadásában szintén átfogó képet rajzolt. A műemléki értékek mellett részletesen elemezte a kiemelkedő református lelkészek, világi főgondnokok, református népiskolai tanítók munkáját.

A konferencia záró értékelését dr. Sallai József, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai docense és Lipők Sándor, Kemecse Város polgármestere elismerő és köszönő hangon tartotta.
 

Az érdeklődők kísérőprogramként a Műépítészeti emlékek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című kiállítást tekinthették meg.
            

Related posts