ÖN ITT VAN:
Meghívó „Az én megyém! Az én történetem!” Kulturális hírek Meghívó 

Meghívó „Az én megyém! Az én történetem!”

Kemecse Város Önkormányzata tisztelettel vár minden érdeklődőt a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata szervezésében megvalósuló TOP-5.3.2-17-SB1-2021-00004 azonosítószámú „Az én megyém! Az én történetem!” című projekt keretében történő dokumentum kisfilmek bemutatására.

A projekt a Dunatáj Alapítvánnyal konzorciumi együttműködésben valósul meg. A vármegye 20. századi történetét dolgozza fel úgy, hogy az „elbeszétt történelem” (oral history) módszerét alkalmazza. A korszak fontos történeti eseményeit az emberi sorsokon keresztül átéthetővé, feldolgozhatóvá és a közösség tagjai számára hozzáférhetővé teszi. A közösségteremtésnek identitásképző és identitáserősítö funkciója van, amelyben a múlt és a jövő orientációs szerepet játszik.

A programok elsődleges célcsoportja a megye fiatalsága és a fiatal felnőttek csoportjai. Kiemelten fontos az, hogy az elkövetkező generációk tagjai megismerjék és érzelmileg minél erősebben kötődjenek a térség kulturális örökségeihez, hagyományaihoz.

A program megvalósításának eszköze: dokumentum kisfilmek készítése a történeti események szereplőivel, illetve a filmek bemutatása a megye lakosságának. A dokumentum kisfilmek öt részben dolgozzák fel a történeteket, melyekből kettő kerül bemutatásra.

A rendezvény időpontja: 

  1. június 06. (kedd) 14 órától

Érkezés a regisztráció elősegítése érdekében 13:30 órától!

A rendezvény helyszíne:

4501 Kemecse Répásy tér 3. -Városháza díszterme

Az esemény programja:

13:30-14:00– Regisztráció

14:00-14:15– Köszöntő

Szabó István-Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, vármegyei közgyűlés alelnöke

 Dr. Oláh Marianna Kemecse város alpolgármestere

14:15-14:45– Trianon emlékezete a személyes sorsok tükrében-kisfilm

14:45-15:20– Befelé hull minden könnyem -kisfilm

15:20-            Beszélgetés az alkotókkal a filmekkel kapcsolatban

Megtisztelő részvételére feltétlenül számítunk!

Related posts