ÖN ITT VAN:
ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA ÉS PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY Egyéb 

ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA ÉS PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY

ELEKTRONIKUS ÚTON LEFOLYTATANDÓ LAKOSSÁGI FÓRUM MEGTARTÁSA
ÉS PARTNERSÉGI HIRDETMÉNY

 KEMECSE VÁROS
településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási tervnek a 852, 853, 834 és 835 hrsz.-ú, továbbá a 0206/2, 0206/4 és 0206/6 hrsz.-ú ingatlanok által határolt területeken történő módosítása

RÉSZLETES SZAKMAI TÁJÉKOZTATÓ
MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS

 Kemecse Város Polgármestere a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 65. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazásra a „Kemecse Város Településrendezési Eszközök Módosítása 2023. Véleményezési dokumentáció” megnevezésű (dátum: 2023. szeptember hó) dokumentációt (tervező: Mészáros Ákos településtervező) az egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszban partnerségi (lakossági, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek) véleményezésre bocsájtja.

  1. beavatkozási pont: Kemecse Város Kemecse Város Szondy – Arany J. u. – Krasznay Péter u. által határolt tömb településrendezési terv módosítás
  2. beavatkozási pont: Kemecse Város Körmendi tanya lakóterületet érintő településrendezési terv módosítás

 A véleményezési -egyeztetési- dokumentáció – többek között – a rendezés alá vont területeket beazonosítható módon tartalmazza, továbbá ismerteti a rendezések céljait és várható hatásait, az elkészült tervezett állapotot.

A partnerségi egyeztetés a veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV.27.) Korm. rendelet 2. § rendelkezésében foglaltak felhatalmazása alapján elektronikus úton kerül lefolytatásra, megtartásra. 

A kapcsolódó véleményezési -egyeztetési- dokumentáció teljes terjedelemben megtekinthető a https://kemecse.hu honlapon, illetve papíralapú dokumentumként ügyfélfogadási időben a Kemecse Város Önkormányzata, Kemecse, Répásy tér 3. címen.

A lakossági fórum és partnerségi egyeztetés 2023. október 4. – 2023. október 19. közötti időszakban kerül meghirdetésre, a közzétett véleményezési -egyeztetési- dokumentációra vonatkozóan a véleményeket, észrevételt, javaslatot elektronikus levélben az epitesugy@kemecse.hu címre lehet megküldeni ezen időszakban.

Kemecse, 2023. október 3.

Lipők Sándor
polgármester

Dokumentumok:
Hirdetmény
Kemecse Város TRT. módosítás 2023.

Related posts