ÖN ITT VAN:
Tájékoztatás Közlemények 

Tájékoztatás

Kemecse és vonzáskörzete szennyvízhálózatának fejlesztése

Az Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés (ÉKMO 1) című KEHOP 2.2.2-15-2015-00001 projektről tájékoztatás:

Ezen pályázat keretében nyílt lehetősége Kemecse Város Önkormányzatának a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére és a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére. Az Északkelet-Magyarországi régió településeinek jelentős forrásigénye okán Magyarország Kormánya úgy döntött, hogy a tendereket egységesen kezeli és azok lefolytatására létrehozott Nemzeti Fejlesztési Programiroda lesz a megvalósításban közreműködő szervezet.

A beruházás megvalósítása az Unió FIDIC Sárga és Piros könyv előírásai szerint volt lefolytatható, így a kivitelezési eljárás a tervezői feladatokkal együtt került kiírásra. A kiviteli tervek véglegesítésére az Aqua-Vita Közmű Kft. nyerte meg a közbeszerzési eljárást, míg a kivitelezésre a legjobb ajánlatot az EB-2020 konzorcium részéről az EuroAszfalt Kft. és a Betonút Zrt. adta. A kiviteli szerződés 2017. szeptember 6-án került aláírásra, a települések sorából most már csak Hajdúhadház, Téglás, Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád és Létavértes részéről.

A kemecsei központú szennyvízagglomeráció összevonásra került, így Vasmegyer és Tiszarád mellett Tiszatelek, Újdombrád, Beszterec, Nagyhalász Kecskés- és Homok-tanya, valamint a Mágasor is csatlakozott az agglomerációhoz, és ezen településekről is a szennyvíz a kemecsei szennyvíztisztítóba érkezik.

A projekt célja a települések teljes lakossága részére biztosítani a szennyvízcsatorna-hálózat igénybevételének lehetőségét a környezetterhelés csökkentése, a lakossági rezsiköltség csökkentése, a gazdaságos üzemeltethetőség biztosítása érdekében.

A projekt tárgya az agglomerációs településeken közműves szennyvízelvezető csatornahálózat kiépítése, a települések összes belterületi, gazdaságosan csatornázható, előközművesítésnek nem minősülő ingatlanja bekötésével.

A projekt keretén belül a kemecsei szennyvíztelep több, mint 1000 m3/nap kapacitásúra bővült. Megvalósult a korábban csatornázatlan utcák – Ady Endre, Zrínyi, Szegfű, Petőfi, Móra Ferenc, Dankó, Toldi – szennyvízhálózatának kiépítése, ezáltal a város belterületén 100 %-os lett a közműkiépítettség. Egy új, nagy kapacitású szennyvízátemelő is megépítésre került Kemecse vasútvonaltól délre eső „Csere” településrészén, amely közvetlenül a szennyvíztisztító telephez csatlakozik. A fenti műtárgy ki fogja szolgálni az Ipari Parkba érkező igényeket is.

Kemecsén a beruházás összege 908,4 millió forint, amely a kivitelezés és ingatlanszerzés költségeit fedezte.

A teljes projekt költségvetése meghaladta 12 milliárd forintot.

Related posts