ÖN ITT VAN:
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 2023. NOVEMBER 14-ÉN Közéleti hírek 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 2023. NOVEMBER 14-ÉN

A Képviselő-testület rendeletet alkotott a települési támogatásokról szóló 9/2021.(VIII.04.) számú rendelet módosításáról és az önkormányzat vagyonáról szóló 9/2014. (XI.07.) számú rendelet módosításáról.

Elfogadta:

A két ülés között végzett tevékenységekről, és a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.

A Kemecsei Rendőrőrs 2022. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót.

A Kemecsei Református Hétszínvirág Óvoda és Tipegő Bölcsőde 2022-2023. évi óvodai tevékenységéről szóló tájékoztatót.

A Kemecse SE 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

A 2024. évi belső ellenőrzési tervet.

A Gördülő Fejlesztési Terv (2023-2037) Kemecse szennyvíztisztító telep oldott oxigénmérés korszerűsítése miatti módosítást.

Döntött:

Az irattár épületével kapcsolatos intézkedések megtételéről

A Kemecse külterület 092 helyrajzi számú ingatlan Állami tulajdonba adásáról

A TOP_PLUSZ-1.2.3-21 azonosító számú „Élhető települések” program keretében megvalósuló városközpont fejlesztéshez szükséges területek megvásárlásáról.

       

Related posts