ÖN ITT VAN:
KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ – Hirdetmény Hirdetmények 

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ – Hirdetmény

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

Kemecse Város településszerkezeti terv és leírásának, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási tervének a Szent István utca – Móricz Zsigmond utca – Dobó István utca –Árpád utca által határolt telektömb módosításának, valamint a helyi építési szabályzatban a magánútra vonatkozó előírások felülvizsgálatára vonatkozó módosításának elfogadásáról

Rendezés alá vont terület:

Szent István utca – Móricz Zsigmond utca – Dobó István utca – Árpád utca által határolt telektömb

Településfejlesztési igényként jelentkezett a tervezett mentőállomás megvalósítása, melyhez szükséges volt a rendezés alá vont területen belül az építési jogok felülvizsgálata.

Kemecse Város Önkormányzata a rendezés alá vont területre vonatkozóan a hatályos településszerkezeti terv és leírást, valamint helyi építési szabályzatát és szabályozási tervét (a továbbiakban együtt: településrendezési eszközök) módosította a beruházás megvalósítása érdekében.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti tárgyalásos eljárás lefolytatása megtörtént, melynek eredményeként a tárgyi településrendezési eszközök módosítása jóváhagyásra került az alábbi döntésekkel:

Helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítás: 3/2024. (II.02.) önk. rendelet

A jóváhagyott településrendezési eszközök módosítása megtekinthetők a város honlapján, továbbá a helyi építési szabályzat és szabályozási terv az njt.hu/önkormányzati rendeletek között is.

Kemecse, 2024. február 7.

Tisztelettel:

Lipők Sándor
polgármester

 

Melléklet:
Kemecse Város TRT. módosítása 2023. II.

Related posts