ÖN ITT VAN:
Búcsú Dr. Bálint Józseftől (1930. január 15. – 2024. május 2.) Közéleti hírek 

Búcsú Dr. Bálint Józseftől (1930. január 15. – 2024. május 2.)

Közel egy évszázadnyi, életúttal hitelesített életmű emléke fölött hajtjuk meg Kemecse város nevében fejünket.

Dr. Bálint József 1930-ban MÁV-pályaőr fiaként született városunkban, Kemecsén. Az általános és a középiskolát Királytelken, illetve Nyíregyházán végezte. 1946-ban lépett be a Nyírbogdányi Petróleumgyárba laboránsnak. 1948-ban sikeresen felvételizett a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, majd nem sokkal később felvételt nyert a NÉKOSZ Dózsa Györgyről elnevezett kollégiumába is. Már a NÉKOSZ jelölte szovjetunióbeli tanulmányi ösztöndíjra. 1948 őszén a száz magyar állami ösztöndíjas egyikeként utazott Moszkvába, ahonnan Leningrádba irányították. 1948 és 1953 között folytatott felsőfokú tanulmányait okleveles közgazdaként fejezte be a Leningrádi Tervgazdasági Főiskolán.

1951-ben itt ismerkedett meg az 1928. október 29-én, Leningrádban született Morgunova Nyinával, aki a Leningrádi Egyetem újságíró szakán tanult, és egész élete során hű társa volt haláláig. 1954-ben – mivel a szovjet hatóságok engedélyezték Nyina asszony áttelepülését Magyarországra – Budapesten kötöttek egy egész életen át tartó házasságot.

1953 márciusától egészen 1973-ig az állampárt központjában dolgozott, és a gazdaságpolitika formálásán túl a gazdaságpolitika és a politika harmonizálásával foglalkozott. Előbb gyakornoki beosztásban, majd ugyanott a Gazdaságpolitikai Osztály vezetőjének helyetteseként, végül 1967-től az osztály vezetőjeként Nyers Rezső hivatali felügyelete alatt. Az új gazdasági mechanizmust kidolgozó 16 szakmai csoport egyikét irányította.

1967 és 1973 között a Központi Bizottság Gazdaságpolitikai osztályát vezette. 1973-ban a Központi Statisztikai Hivatal elnökének nevezték ki államtitkári rangban, melyet egészen 1979-ig viselt. Az ebben az időszakban végzett tudományos tevékenysége főként szakmai, társadalmi megbízatásival állt kapcsolatban. Az elsődlegesen módszertani, irányítási problémák felvetésén kívül a gazdaság és a politika kapcsolatával a beruházások szervezésével és kivitelezésével, illetőleg a társadalmi rétegződés által felvetett elméleti és gyakorlati kérdésekkel foglalkozott. Személyes érdeme az 1969-ben átadott új, modern központi iskola megépítésének finanszírozása, pénzügyi biztosítása. Számos gazdaságpolitikai szakkiadványt szerkesztett. Elnökhelyettese volt az Európai Statisztikusok Bizottságának, tagja az ENSZ Demográfiai Bizottságának. Társadalmi rétegződés és jövedelmek című munkájával – amely eredeti és bővített (1983) kiadásban is megjelent a Kossuth Kiadó gondozásában -, nyilvános, akadémiai végzésén nyerte el a közgazdaság-tudományok kandidátusa fokozatot, majd az ehhez járó doktori címet 1982-ben.

Főbb kutatási témái a gazdasági mechanizmus 1968-as reformja, a magyar-szovjet gazdasági kapcsolatok, az 1945 utáni társadalmi mobilitás kérdése és a magyarországi jövedelmek rendszerváltást követő differenciálódása. Érdeklődése az utóbbi két évtizedben egyre inkább a második világháború egyes kelet-európai vonatkozásai felé fordult. Nem a hadműveletek, hanem a háborúk céljai; nem a hadászati-harcászati témák, hanem a civil ember cselekvőképessége, a megpróbáltatások elviselése, valamint az emberi teherbíró képesség megismerése és annak bemutatása kötötték le figyelmét.

2003-ban jelent meg 900 nap a 300 évből című monográfiája Leningrád 1941 és 1944 közti német-finn blokádjának történetéről, amiért Vlagyimir Putyin, az Oroszországi Föderáció elnöke a „300 éves Szentpétervár” emlékéremmel tüntette ki. A Hadtörténti Intézetben történt könyvbemutatón városunkat Lucza János iskolaigazgató, helytörténész képviselte. A könyv második kiadása 2010-ben látott napvilágot.

2012-ben az ELTE Ruszisztikai Központjának közreműködésével jelent meg A Szovjetunió gazdasági kifosztása dokumentumokban elbeszélve 1941-1944 című munkája, mellyel 2013 márciusában kiérdemelte a Vlagyimir Putyin államfő adományozta „Barátság Érdemrend”-et. 

A legutóbbi műve „Magyarország második világháborús vagyonvesztése 1941-1944” címmel jelent meg, mely szintén kiemelkedő, tudományos ALAPMŰ.

Amikor most városunk temetőjében szüleid sírhantjába együtt elhelyezzük hamvaidat és az örök, hű társad, az 2019. július 10-én, életének 91. évében, házasságotok 65. évében elhunyt Nyina asszony hamvait, kegyelettel meghajtjuk fejünket.

Nyugodjanak békében!

 

Az Orosz Nagykövetségen történő ünnepségen városunkat Lipők Sándor polgármester úr és Lucza János képviselte 

Related posts