ÖN ITT VAN:
Álláshirdetés Hirdetmények 

Álláshirdetés

ÁLLÁSHIRDETÉS CSK/112-30/2024

 

KEMECSEI CSALÁDSEGÍTŐ-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Esetmenedzser

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Esetmenedzseri feladatok ellátása az 1993. évi III. tv. , az 1997. évi XXXI. tv., a 15/1998. ( IV.30.) Nm rendelet , valamint az 1/2000. ( I.7.) SzCsM rendelet alapján.

Betöltendő állás szakmacsoportja: Szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kemecse

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Kemecsei Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ Kemecse város és Vasmegyer község szociális alapellátását végzi, illetve a gyermekjóléti központ feladatait látja el a Kemecsei járásban.  Intézményünkben családok számára elérhető szolgáltatások: család-és gyermekjóléti szolgálat (egyéni esetkezelés, szociális munkacsoportokkal, közösségekkel, adományok koordinálása), család-és gyermekjóléti központ (esetmenedzselés, szociális diagnózis felvétele, óvodai és iskolai szociális segítés).

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a család- és gyermekjóléti központ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § és 40/A. §, valamint családsegítés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ában foglalt feladatok ellátása.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény valamint a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló rendelkezései az irányadók.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Bagoly Julianna nyújt a 06 30 660 21 75 telefonszámon vagy bagoly.julianna@kemecse.hu címen.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A kiíró tájékoztatja a pályázót, hogy a pályázati eljárással összefüggésben a pályázata továbbításra kerül az intézmény fenntartójához.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  1. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Főiskola, A 15/1998 (IV.30.) NM. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott képesítési előírások az irányadóak

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

szociális munkás, szociálpedagógus

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat? 

gyermekvédelmi területen szerzett, legalább 1-3 év tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Önállóság (alap)

Határozottság, magabiztosság (alap)

Probléma-megoldó készség (alap)

Kommunikációs készség (alap)

Digitális és IKT kompetenciák (ügyintézői)

Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

Adatkezelési nyilatkozat

A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§ (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

Motivációs levél

Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07. 19.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat benyújtható elektronikus úton a csaladsegíto@kemecse.hu e-mail címre. A kiírásnak megfelelő pályázatok közül esetleges személyes elbeszélgetés után a megfelelő pályázó kiválasztása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.31.

 

https://kozszolgallas.ksz.gov.hu/JobAd/Info/70716

 

Related posts