ÖN ITT VAN:

Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ

Elérhetőség:

Levelezési cím: 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond u. 49.
Telefon: 06 42/919-181; 06 30/660-2175
E-mail: csaladsegito@kemecse.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00 -16:00
Kedd-
Szerda: 8:00-16.00
Csütörtök: 8.00-12.00
Péntek: 8.00-11.00

Munkatársaink:

Pásztor Edina:
Intézményvezető, esetmenedzser (Nyírbogdány)

Bagoly Julianna:
Esetmenedzser (Nyírbogdány, Székely, Tiszarád)

Gálné Kótis Mária:
Esetmenedzser, járási jelzőrendszeri tanácsadó (Kék, Nyírtét, Vasmegyer)

Györgyné Szabó Erzsébet:
Szociális diagnózis készítő esetmenedzser (Berkesz, Beszterec, Demecser, Gégény, Kék, Kemecse, Nyírbogdány, Nyírtét, Székely, Tiszarád, Vasmegyer)

Hennel-Kelemen Katalin:
Esetmenedzser (Beszterec, Demecser, Gégény)

Labbancz Brigitta:
Családsegítő (Vasmegyer, Kemecse)

Kiss Szabina:
Családsegítő (Kemecse)

Jávor Zsófia:
Esetmenedzser (Kemecse, Berkesz).

Tóthné Gyurkó Kinga Alexa:
Óvodai- és iskolai szociális segítő (Kemecse, Vasmegyer, Tiszarád, Beszterec, Nyírtét, Székely)

Kigyósi-Lukács Judit:
Óvodai- és iskolai szociális segítő (Nyírbogdány, Demecser, Gégény, Berkesz, Kék)

A Kemecsei Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban központ) a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos, valamint speciális szolgáltatásokat nyújt. A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, továbbá szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. Esetmenedzsereink a járás településein működő szolgálatok családsegítőivel közösen, illetve az érintett szakemberek bevonásával menedzselik a családok problémáinak megoldási folyamatát. Működtetjük járási szinten a jelzőrendszert annak érdekében, hogy minden problémáról, veszélyeztetettségről értesüljünk és időben megtegyük a szükséges intézkedést. Intézményünk családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot (továbbiakban szolgálat) is működtet. A szolgálatnál tevékenykedő családsegítő munkatársunk Kemecse város és Vasmegyer község közigazgatási területén nyújt szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére, valamint komplex családgondozást végez.

Szolgálat

Ellátási terület: Kemecse, Vasmegyer

A szociális segítő munka célja a település területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése. A szolgálat a településen működő szociális és gyermekintézményekkel együttműködésben elősegíti az egyéneket, családokat és gyermeket veszélyeztető helyzetek feltárását és elhárítását, szociális segítő munka keretében segíti és szervezi a veszélyeztetett helyzet megszüntetését. Működteti a településen az észlelő- és jelzőrendszert. Különös figyelmet fordít arra, hogy segítő szolgáltatásokkal támogassa a gyermeki jogok érvényesülését, a családban nevelkedő gyermekek egészséges testi, szellemi, lelki fejlődését, érdekének védelmét.

Központ

Ellátási terület: Kemecsei járás illetékességi területe (Kemecse, Vasmegyer, Demecser, Székely, Nyírtét, Tiszarád, Kék, Nyírbogdány, Gégény, Beszterec, Berkesz)

A központ a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és a fennálló veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, továbbá szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. Esetmenedzsereink a járás településein működő szolgálatok családsegítőivel és az érintett szakemberek bevonásával menedzselik a családok problémáinak megoldási folyamatát. Működtetjük járási szinten a jelzőrendszert annak érdekében, hogy minden problémáról, veszélyeztetettségről értesüljünk, és időben megtegyük a szükséges intézkedést.

Központunk a járás területén működő köznevelési intézményekben óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást biztosít. Továbbá központunk szociális diagnózist készít, mely a szociális szolgáltatások igénybevételét megelőző, szükségleteket, jogosultságokat vizsgáló módszer, illetve intézkedés. 

Speciális szolgáltatásaink

  • Kapcsolattartási ügyelet: Célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása. Igénybevétele alapvetően önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik, de a gyámhivatal, illetve bíróság is javasolhatja, vagy a szülők számára előírhatja az együttműködési kötelezettséget. Szolgáltatásunkat szombati napokon 8-tól 16 óráig vehetik igénybe.

 

  • Telefonos készenléti ügyelet: Akut probléma esetén az intézmény nyitvatartási idején túl hívható telefonszám: 06/30-660-2175. A készenléti telefonon a segítséget kérő gyermek, szülő kapcsolatba léphet a központ ügyeletet tartó munkatársával és támogatást, tanácsot kap aktuális problémái – krízishelyzet esetén azonnali – rendezéséhez.

 

  • Mediáció:mediáció egy olyan eljárás, konfliktuskezelő módszer, amikor egy harmadik, semleges fél nyújt segítséget a feleknek a vitájuk rendezéséhez, anélkül, hogy ő maga döntené el a vitát. Ez egy teljesen informális és békítő jellegű eljárás, és a mediátor célja, hogy egy kölcsönösen elfogadható egyezség létrehozásához segítse a feleket.

 

  • Pszichológiai tanácsadás: csütörtöki napokon 13 órától 16 óráig előre egyeztetett időpontban lehet igénybe venni előre egyeztetett időpontban.

 

  • Jogi tanácsadás: minden hónap 2. keddi munkanapjain 13 órától 16 óráig vehető igénybe.

 

Intézményünk szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.

Munkánk során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve járunk el!