ÖN ITT VAN:

Református templom

A reformáció a XVI. század végére terjedt el megyénkben, Kemecsén 1597 óta van református egyház. Templomot már a XVI. században építettek, de erről nem sok írásos emlék maradt fenn. A Felsőszabolcsi Református Egyházmegye levéltárában lévő, az egyes gyülekezetekben a lelkészek és tanítók díjlevelét tartalmazó okmányok tanúsítják, hogy 1597-ben a községben a régi római katolikus templomban már a református egyház működött. A történetírásban 1696-ban és 1700-as években a templomot, mint kálvinista kőtemplomot említik. Az 1779-es kánoni vizsgálat is azt támasztja alá, hogy eredetileg katolikus templom állt a mai helyén, melyet aztán a XX. sz. elején elbontottak. A késő barokk teremtemplomot részben az eredeti anyagok felhasználásával valószínűleg 1809 körül építették, Pásztor Dániel lelkészsége és Répásy József főgondnoksága idején (ez az évszám a nyugati bejárat kőkeretén található). Tornyát 1820 és 1821 között építhették fel. A torony aljának külsejét a régi „elegáns” templom kockaköveiből, belsejét a második szinttől felfelé téglából építették, amit helyben égettek. A tetőzethez tölgyfát használtak, a templomot és a tornyot zsindellyel fedték, majd vörösréz lemezzel bádogozták. Az I. világháború idején nem csak a nagyobb harangot vitték el ágyúnak, hanem a vörösréz lemezeket is. Az orgonát Vitéz Ignác szolgálata során, 1898-ban építették. A korábban 1854-ben leégett, majd 1940-es évekre elavult parókiát 1941-ben lebontották, és újat építettek az akkori idők korszerű elvárásainak megfelelően, 1978-ban pedig helyreállították hibás elosztását.

Atemplomoltár mindkét végén három árkádos falazott karzat van. A déli tornyon kívül később nyugati előcsarnok is épült. A templomteret fából készült stukatúros, lapos boltozat fedi, ami északon és délen negyedkupola-szerűen záródik.

1992-ben az egyházi vezetés felhívására megkezdődött az önkéntes adakozás a templom külsejének 1993. évi felújítására.

2005-ben az egyházközség Gyülekezeti Ház építését is kivitelezte.

A református egyházközség hittanoktatást is végez, emellett a városban működik a Református Nőegylet. A gyermekek számára külön istentiszteletet tart a lelkész és megszervezték a református énekkart is.

Ma Kemecse lakosságának közel fele, mintegy két és félezer fő református vallású.
A templom 2009. szeptemberében ünnepelte fennálásának 200 éves évfordulóját. Az eseményen készült  képeket IDE kattintva tekintheti meg.