ÖN ITT VAN:

Kegyeleti Park

Lipők Sándor polgármester vezetésével 2006. év elején Enyedi SándorBacsó LajosLucza János felkeresték Répásy Mihály szegedi síremléket, megkezdődött az exhumálás és Kemecsén a Kegyeleti Park kialakításának megszervezése. E folyamatot nagyon sokan segítették szakmai támogatással, erkölcsi bíztatással.
 
Közülük is kiemelkedett a Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dr. Holló József főigazgató úr vezetésével, az MH5 Bocskai István Könnyű Lövészdandár Szűcs András dandártábornok úr irányításával. Kiemelkedett a Nemzeti Kegyeleti Bizottságaktív támogató közreműködése és a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az 1848/49. Szabadságharc Szegedi 3-as Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület. A Kegyeleti Emlékpark kialakításában, a park tervének szakmai előkészítésében, a műtárgyak pontos leírásában, az elkészítendő obeliszk formájának és tartalmi elemeinek részletes meghatározásában Dr. Bene János a Jósa András Múzeum osztályvezetőjének meghatározó szerepe volt. Polgármester Úrral együtt kiemelkedő szerepe volt az újratemetés előkészítésében és megszervezésében is.
 
Ismeretes, hogy a szegedi Belvárosi temetőben olyan jeles személyiségek síremlékei vannak, akik tevékenységükkel, hazafiasságukkal, valamint az emberiség általános boldogulásának érdekében hasznos munkát fejtettek ki. Közöttük van Répásy Mihály, az 1848/49-es szabadságharc hős tábornoka is. A neves katonaemberről tudni kell, hogy 1800. június 26-án született a Szabolcs megyei Kemecsén. Apja, aki egyébként Mária Terézia testőrségének a tagja volt, nem akarta, hogy fia katonai pályára lépjen. A fiatal Répásy a sárospataki református jogakadémia elvégzése után (ahol egyébként Kossuth Lajos, Szemere Bertalan és Tompa Mihály is tanult), mégis katonaként folytatta életét és pályafutását.
 
Az 1848/49-es forradalomban és szabadságharcban Répásy kitűnt bátorságával és a hadvezetésben megnyilvánult páratlan képességeivel. A hadműveleteket tábornoki rangban fejezte be. Nemsokára ezután, még 1849-ben, a kolerajárvány őt is elérte és 1849. július 30-án Szegeden elhunyt. Temetésén, a Belvárosi temetőben, hatalmas tömeg búcsúztatta. A minden élők utolsó útjára elkísérte őt az akkori magyar kormány, élén Kossuth Lajossal.
 
Répásy Mihálynak szülőhelye, Kemecse, méltó módon kívánt emléket állítani és szerette volna, ha hős fia hamvai ezen a Szabolcs megyei településen nyerne végső elhelyezést. A megfelelő hatósági eljárások lefolytatása után a közelmúltban a sírt felnyitották, elvégezték az exhumálást és Répásy Mihály hamvait szülőhelyére szállították, ahol 2006. március 14-én megfelelő katonai és polgári szertartás mellett helyezték végső nyugvóhelyére.
 
 
Répásy Mihály honvéd tábornok
és az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc
kemecsei hőseinek tiszteletére készült obeliszk
 
Készítette: Bíró Lajos szobrászművész, Mátészalka