ÖN ITT VAN:

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm Önt Kemecse Város Önkormányzati portálján!

Kellemes időtöltést kívánok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye egyik legrégebbi települését bemutató oldalakon, ahol megismerkedhet településünk történetével, intézményeivel, tudomást szerezhet aktuális eseményekről, közérdekű információkról.

Bízom benne, hogy sok-sok érdekes és hasznos információt talál oldalainkon és elnyeri tetszését a település.

Városunk az Észak-Alföldi régió, ezen belül Szabolcs-Szatmár Bereg Megye területén, Nyíregyházától 15 km-re északra, a Nyírség és a Rétköz határán fekszik. A település kisebb része a Rétköz jellegét viseli magán (nádasok, lápok, állóvizek, rétségek fognak közre kisebb-nagyobb szántóföldeket), míg nagyobb része a nyírség jellemzőit hordozza (homokhegyek, buckák, gerincek mélyedéseket vesznek körül, melyekben tavak keletkeznek). Fekvése kedvező, a megye legfontosabb vasútvonala, a 100-as Záhony-Budapest vasúti vonal mentén fekszik, közel van a megyeszékhelyhez, közúton öt irányból közelíthető meg, és a buszközlekedése is kiváló. Mindez vonzóvá teszi a települést, a fiatalodó népesség folyamatosan fogadja be a Nyíregyházáról kiköltözőket. Előnyt jelent az itt élőknek a település földrajzi fekvése, kedvező természeti adottságai, a települési környezet rendezettsége, a kedvező gazdasági lehetőségek, és életkörülmények, a magas infrastrukturális ellátottság. Kemecse egész területén szépen gondozott előkertek, utcafásítások kerültek kialakításra, a településen lévő zöldterületek nagysága nő, kulturált, rendezett képet mutat, melyhez a lakosok saját környezetük rendbetételével, virágosításával is hozzájárulnak. Kemecse nemcsak”virágos”, hanem “virágzó” település is, a térségben egyre fontosabb szerepet tölt be,egészségügyi, oktatási, logisztikai és szolgáltatási központ, közlekedési csomópont, szellemi kisugárzása alapján alkalmas további térségi szintű feladatellátás átvállalására is.

Településünk nagy küzdelem árán elnyerte a városi rangot. A Magyar Köztársaság Elnöke a – Magyar Közlöny 2005/89. számában megjelent – 85/2005. (VI. 29.) KE határozatában Kemecsének városi címet adományozott 2005. július 1-jei hatállyal.

Az idegenforgalom jellemzői
A településsel szomszédos Sóstófürdő nyújtotta idegenforgalmi lehetőségek kihasználása Kemecse jövőbeli céljai közé tartozik. A település idegenforgalmi kínálata – a szlovák, az ukrán és román határhoz való közelsége miatt – vonzó célpont lehet a szomszédos országok turistái számára. Akik megfizethető szálláshelyeket és vendéglátást szeretnének kapni itt Kemecsén, azok megtalálhatják számításaikat. A tervezett termálfürdő felépítésével, Falumúzeum további fejlesztésével, a kulturális programok színesítésével a nagyközség igazi vendéglátó hellyé válhat. A várossá vált Kemecse azok számára a legmegfelelőbb célpont, akik kikapcsolódni és pihenni szeretnének.

A település idegenforgalmi vonzerői:

        Falumúzeum
Halastavak
A két műemlék (katolikus, református) templom
Haas-tanyai magtár, mint műemlék
1848-as síremlékek: Répásy Mihály honvédtábornok, Borbély Gáspár főhadnagy, Krasznay Péter hadnagy

Pillanatképek a mindennapokból
A Bölcsőde, Napközi otthonos Óvoda, Arany János Általános Iskola szoros közelségben, egységes szellemiségben gondozza, neveli, oktatja a település közel 800 gyermekét. A Móricz Zsigmond út gyermekcentrummá vált. Az 1969-ben épült modern, kétszintes iskola 1990-ben és 2003-ban újabb szárnnyal, könyvtárral, majd egy 8 tantermes újabb szinttel gazdagodott, a régit teljesen felújították. Az iskola kétszintes épületében az oktató-nevelő munka személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, alkalmassá teszik az általános iskolát körzetközponti feladatok ellátására. Gyógyszertár, OTP Bank fiók, Takarékszövetkezet, Helytörténeti Múzeum, Kereskedelmi és Szolgáltató egységek épületei találhatók még ezen az úton. Külön színfolt az 1989-ben épült Egészségügyi Központ, melyben az alapellátás kistérségi kisugárzása is nyomon követhető. A négy rendelőn és hat szolgálati lakáson kívül magában foglal egy kislabort, fizikoterápiás kezelőt, védőnői munkaszobát és tanácsadó helységet. A felnőtt szakorvos egy gyermekorvos, egy fogszakorvos magas színvonalon látja el szakmai munkáját. Kiemelkedő fontosságú az 1969 novembere óta működő mentőállomás. Az idősek tartós ápolását, gondozását a Répásy Mihály Szociális Otthon 2-3-4 ágyas szobákban biztosítja tizenhat környező település részére. A közrend, közbiztonság letéteményese a tizennégy hivatásos és két közalkalmazott munkája a Kemecsei Rendőrőrs szervezetében. Kemecse szellemiségének, kulturális és sportéletének meghatározó szereplői a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok. A jövőben megvalósítandó terveink között szerepel – további munkahelyek teremtése érdekében – egy Logisztikai és Agrár Ipari Park kialakítása, amely teljes közművesített ellátottsággal, 90 hektár területtel várja a befektetni szándékozókat. A tervek szerint az élelmiszer feldolgozás bázisán működő, innovatív technológiát alkalmazó termelő egységek települnének le. E gondolatokkal szeretném bemutatni Önnek Kemecsét, néhány képet az itt élők mindennapi életéből. A várost, az azt övező csodálatos tájat, kihasználva a modern technika és az Internet adta lehetőségeket. Szeretném, ha sokan megismernék és meglátogatnák épülő, szépülő településünket. Remélem, sikerül fölkeltenünk érdeklődését Kemecse iránt!

Üdvözlettel:

Lipők Sándor
Kemecse Város polgármestere