ÖN ITT VAN:

Sajtóközlemény

2018 | 03 | 01.
Kemecse Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kemecse Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei európai uniós forrásból 249 281 500 forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül az EFOP-1.5.3-16-2017-00065 kódszámú ” Humán szolgáltatások fejlesztése és társadalmi felzárkóztatás Kemecse és mikro-térségének összefogásával” című benyújtott pályázatával.

A projekt a társadalmi felzárkózás érdekében egyrészt hozzájárul a területi különbségek csökkentéséhez és a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, másrészt a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, integrált megközelítésű, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célozza meg.

A cél elérése érdekében konzorciumi partnerség jött létre Kemecse Város Önkormányzatának vezetésével.

Konzorciumi tagok: Kemecse Város Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Vasmegyer Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata.

A projekt célcsoportja a bevont öt településen élő hátrányos helyzetű, aktív és fiatalkorú lakosság, az idősek, a helyi közszolgáltatásban dolgozók, illetve a potenciális humán közszolgáltatásban dolgozó alkalmazottak, továbbá kiemelten a roma lakosság. A társadalmi együttélés, felzárkózás, közösségfejlesztés tekintetében célcsoportonként jelenik meg a konzorciumot alkotó településeken élő teljes lakosság.

A célterületen élő hátrányos helyzetű, aktív korú lakosság számára a foglalkoztathatóságot elősegítő fejlesztési tevékenységek valósulnak meg, melyek ösztönzik a munkaerőpiacon történő elhelyezkedést.

Szakemberek bevonásával közösségépítő programok kerülnek megrendezésre, mely erősíti a térség lakosságmegtartó erejét, hozzájárul a közösség egészségkultúrájának fejlesztéséhez.

A projekt megvalósításával nő az együttműködés az intézmények és a családok között, csökken a szakemberhiány.

A beruházás hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, új befektetőket vonz, hozzájárul a térség versenyképességének növeléséhez, csökkenti a munkanélküliséget. A projekt megvalósítása kapcsán a helyi és térségi döntéshozók, civil és egyházi szervezetek, a helyi közösségek vezetői és tagjai, valamint a helyi vállalkozások gazdasági szervezetek vezetőinek együttműködésével fokozódik a település lakosságmegtartó ereje, javulnak az életkörülmények, a munkanélküliség csökken és erősödik a közbiztonság.

A projekt bruttó összköltsége: 249 281 500,- Ft (Támogatás intenzitása: 100 %)

A támogatás kedvezményezettje: Kemecse Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető,
illetve Beszterec Község Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata és Vasmegyer Község Önkormányzata, min konzorciumi tagok

A tervezett befejezési határidő: 2021.02.28.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.