ÖN ITT VAN:

Felsőoktatási ösztöndíj pályázat

Az  EFOP-3.9.2-16-2017-00035 kódszámú ”Közös siker- Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Kemecsén és a környező településeken” című pályázat keretein belül a 2018/2019. tanév 1. félévétől, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók számára Ösztöndíj pályázatothirdetünk. 

Az ösztöndíjban azok a Kemecse, Kék, Vasmegyer, Beszterec vagy Tiszarád területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
 – a pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a képzési támogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét
 – tanulmányaikat nappali tagozaton, felsőoktatási intézményben alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező  mesterképzésben,
 – egységes, osztatlan képzésben folytatják
 – egyéb ösztöndíjban nem részesülnek
 – előző félévi tanulmányi eredményük igazoltan 3,00 átlag felett van,
 – aki a konzorciumban résztvevő települések egyikén lakcímmel rendelkezik.

Előnyben részesíthető pályázatok:
 – a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,5 felett van és halmozottan hátrányos helyzetű
 – rendszeresen részt vállalnak a települések kulturális életében, illetve bármely művészeti ágban (zene, képzőművészet, irodalom, tánc stb.) folytatott művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat, eredményesen vesznek részt hazai és/vagy nemzetközi versenyeken, rendezvényeken
 – diákmunka és/vagy közösségi munka terén szerzett tapasztalat
 – szándéknyilatkozat – tanulmányok befejezését követően a konzorciumban résztvevő településeken székhelyű vagy telephelyű munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy az adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít és támogatja kérelmét
 – megyei vagy országos szintű tanulmányi versenyen, sportversenyen elért helyezés
 – a pályázat keretein belül tartott rendezvényeinken és programjainkon önkéntes munka vállalása, mely révén fejlődhetnek szociális képességeik, ezáltal lehetőség teremtődhet aktív közösségi emberré válásukhoz.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázaton nem vehetnek részt távoktatási tagozatos, valamint passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók!

Az ösztöndíj folyósítási időtartamáról és összegéről, a pályázat benyújtásának módjáról és határidejéről a Pályázati kiírást letöltve tájékozódhat.

A Pályázati kiírás mellékletei letölthetők: 
1. sz. melléklet: Pályázati adatlap
2. sz. melléklet: Ösztöndíj lemondó nyilatkozat
3. sz. melléklet: Értékelési szempontok és pontrendszer