ÖN ITT VAN:

Ösztöndíj pályázat 2019/2020

Kemecse Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei Ösztöndíj–pályázatot hirdetnek az EFOP-3.9.2-16-2017-00035 kódszámú ” Közös siker- Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Kemecsén és a környező településeken” című pályázat keretein belül a 2019/2020. tanév I. félévében, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók számára.

Konzorciumi tagok: Kemecse Város Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Vasmegyer Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata.

Az ösztöndíj-program célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű tanulók középiskolai tanulmányainak támogatása.

Az ösztöndíjban azok a Kemecse, Kék, Vasmegyer, Beszterec vagy Tiszarád területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

– nappali rendszerű, középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik és nem magántanuló

– egyéb ösztöndíjban nem részesülnek

– nem részesült eddig az EFOP-3.9.2-16-2017-00035 kódszámú ”Közös siker- Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Kemecsén és a környező településeken” című pályázat keretein belül meghirdetett ösztöndíj támogatásban

– aki a konzorciumban résztvevő települések egyikén lakcímmel rendelkezik.

Előnyben részesíthető pályázatok:

– a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,5 felett van és halmozottan hátrányos helyzetű

– rendszeresen részt vállalnak a települések kulturális életében, illetve bármely művészeti ágban (zene, képzőművészet, irodalom, tánc stb.) folytatott művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat,

– diákmunka és/vagy közösségi munka terén szerzett tapasztalat

– megyei, országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen elért 1-6. helyezés

– bármely sportágban megyei vagy országos szintű sportversenyen 1-3. helyezést ért el

– olyan családban él, amelyben három vagy több olyan gyermeket nevelnek, akire a szülőket családi pótlék illeti meg,

– a pályázat keretein belül tartott rendezvényeinken és programjainkon önkéntes munka vállalása, mely révén fejlődhetnek szociális képességeik, ezáltal lehetőség teremtődhet aktív közösségi emberré válásukhoz.

Az ösztöndíj folyósítási időtartamáról és összegéről, a pályázat benyújtásának módjáról és határidejéről a Pályázati kiírást letöltve tájékozódhat.

A Pályázati kiírás mellékletei letölthetők: 

1. sz. melléklet: Pályázati adatlap
2. sz. melléklet: Ösztöndíj lemondó nyilatkozat
3. sz. melléklet: Ösztöndíj pontrendszer