ÖN ITT VAN:

Sajtóközlemény

2018 | 06 | 01.
Kemecse Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Kemecse Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei európai uniós forrásból 243 175 758  forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül kiírt EFOP-3.9.2-16 kódszámú ” Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című felhívásra az EFOP-3.9.2-16-2017-00035 kódszámú, „Közös siker- Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Kemecsén és a környező településeken”című benyújtott pályázatával.

A  projekt célja, a Kemecsei járásban található területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A cél elérése érdekében konzorciumi partnerség jött létre Kemecse Város Önkormányzatának vezetésével.

Konzorciumi tagok: Kemecse Város Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Vasmegyer Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata.

A megvalósítani kívánt projekt keretében egyrészt hozzá kívánunk járulni az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Javítani kívánja az országosan homogén szolgáltatások átalakítását a kisközösségekre – személyre szabott szolgáltatásokon keresztül -, valamint céljának tekinti a helyi közösségek számára folyamatosan elérhető közszolgáltatások minőségének és tartalmának fejlesztését a jelentkező igények figyelembe vételével.

A projekt céljai között szerepel a nem állami szervezetek ösztönzése a szolgáltatások bevonásába, a helyi lakosság bevonása a szolgáltatások tervezésébe, valamint az IKT technológia kiterjedt és innovatív használata és alkalmazása.

Támogatjuk a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését az iskolán kívüli programok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli civil szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.

Programunk további célja a kisgyermekkori nevelés hozzáférhetőségének és az óvodapedagógusok képzettségi szintjének emelése is. Megjelenik a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, hozzájárulva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítését.

Cél, hogy a helyi óvodák optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjanak biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

A projekt bruttó összköltsége: 243 175 758  ,- Ft (Támogatás intenzitása: 100 %)

A támogatás kedvezményezettje: Kemecse Város Önkormányzata

A tervezett befejezési határidő: 2020.09.30.

A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg.