ÖN ITT VAN:

Sajtóközlemény

 

2017 | 11 | 30

Kemecse Város Önkormányzata

 

 

Sajtóközlemény             

egyesített gyalog- és kerékpárút építése kemecsén a biztonságos közlekedés érdekében TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00001

Elindult az „Egyesített gyalog- és kerékpárút építése Kemecsén a biztonságos közlekedés érdekében” című projekt, amelyet Kemecse Város Önkormányzata valósít meg az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával.

 

A projekt által kerékpárosbarát fejlesztés valósul meg. A 3823. sz. országos közút kemecsei belterületi szakasza mentén létesül kerékpáros útvonal. A Szent István utca településen belüli speciális elhelyezkedése (a város utcáinak túlnyomó része a Szent István utcához csatlakozik) alapján a vele párhuzamosan haladó gyalog- és kerékpárút településen belüli főhálózati elem, mely településrészetek köt össze. A tervezett gyalog- és kerékpárút csak az „É”-i irányú alárendelt utcákat keresztezi. Az összekötő út szelvényezés szerinti bal oldalán az ingatlanhatárok, kerítések és a közút burkolatszéle közötti távolság elválasztás nélküli, közös gyalog- és kerékpárút építését teszi lehetővé. A tömegközlekedésben meghatározó a menetrendszerinti autóbusz közlekedés, a szakaszon négy autóbusz öböl található. Az utca ivóvíz, gáz, szennyvíz, telefon, elektromos áram és kábeltelevízió közművekkel ellátott. A Szent István utca útburkolata nyílt vízelvezetésű, padkás kialakítású. Az érintett útszakaszon a vízelvezetés vízelvezető árkokkal és zárt csapadék csatornával megoldott. A tervezett gyalog- és kerékpárútnak a kerékpárút hálózatba betöltött szerepe alapján a „B” hálózati szerepű kerékpárforgalmi létesítmények közé sorolható. A vízrendezés során megépült vasbeton folyókák, TB burkolt árkok és zárt vízelvezető csatornák mind a gyalog- és kerékpárút, mind a közút víztelenítését megoldják. Az ivóvíz és a gáz gerinc vezetékek a közút padkáiban, a szennyvíz vezetékek az útkoronán kívüli zöldsávban, illetve a közút burkolata alatt vannak. A nyomvonal vezetés biztosítja a fenti közmű vezetékeke legkevésbé történő érintését. A teljes építési szakaszon a Telekom kezelésű távközlő földkábeles és légvezetékes hálózat jellemzően az ingatlanhatárok mentén helyezkedik el, így jelentős szakaszon távközlési hálózat kerül a gyalog- és kerékpárút széle vagy pályaszerkezete alá, illetve burkolatba eső légvezetékes hálózatot át kell építeni. A tervezett gyalog- és kerékpárút 2,75 m használati szélességgel kerül kiépítésre, két oldalán 5 cm széles kerti szegély lehatárolással, jellemzően az útburkolat felé irányuló 3%-os oldaleséssel. Az Árpád utca sarkán a meglévő Árpád utcai járda gyalog- és kerékpárúthoz csatlakozó szakaszán a torlódás elkerülése céljából 2×20 cm burkolatszélesítésre kerül sor, az érintett csomóponti szakaszon a kerékpárút széle sárga burkolati jel felfestendő. A gyalog- és kerékpárút 50 cm szélességű padkáinak esése jellemzően 5%, a gyalog- és kerékpárúttól kifelé irányuló eséssel. Tervezett pályaszerkezete: 8 cm beton burkolókő, 3 cm homokágyazat 15 cm Ckt-T2 alapréteg 20 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg. A gyalog- és kerékpárút burkolatát C 20/25 beton alapgerendába ágyazott 100x25x5 cm-es kerti szegéllyel kell határolni. A kapu bejároknál 5 m hosszban, a teherbírás növelésére a Ckt alapréteget 20 cm vastagságban kell építeni. A kiépített szilárd burkolatú kapu bejárókat az alábbi pályaszerkezettel a gyalog- és kerékpárút burkolatszéleihez illesztve kell átépíteni: 4cm AC 11 kopó 20 cm Ckt-T2 alapréteg 25 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg.

 

További információk a www.kemecse.hu honlapon találhatóak.