ÖN ITT VAN:

Ösztöndíj pályázat 2018/2019

Kemecse Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei Ösztöndíj-pályázatot hirdetnek az EFOP-3.9.2-16-2017-00035 kódszámú ”Közös siker- Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Kemecsén és a környező településeken” című pályázat keretein belül a 2018/2019. tanév 1. félévétől, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók számára.

Konzorciumi tagok: Kemecse Város Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Vasmegyer Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata.

Az ösztöndíjban azok a Kemecse, Kék, Vasmegyer, Beszterec vagy Tiszarád területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű középiskolai tanulók
részesülhetnek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
– nappali rendszerű, középfokú oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik és
nem magántanuló
– egyéb ösztöndíjban nem részesülnek
– előző félévi tanulmányi eredményük igazoltan 3,5 átlag felett volt,
– aki a konzorciumban résztvevő települések egyikén lakcímmel rendelkezik.

Előnyben részesíthető pályázatok:
– a pályázó tanuló tanulmányi átlaga 4,5 felett van és halmozottan hátrányos helyzetű
– rendszeresen részt vállalnak a települések kulturális életében, illetve bármely művészeti ágban (zene, képzőművészet, irodalom, tánc stb.) folytatott művészeti tevékenységük, eredményük kivételes színvonalat mutat,
– diákmunka és/vagy közösségi munka terén szerzett tapasztalat
– megyei, országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen elért 1-6. helyezés
– bármely sportágban megyei vagy országos szintű sportversenyen 1-3. helyezést ért el
– olyan családban él, amelyben három vagy több olyan gyermeket nevelnek, akire a szülőket családi pótlék illeti meg,
– a pályázat keretein belül tartott rendezvényeinken és programjainkon önkéntes munka vállalása, mely révén fejlődhetnek szociális képességeik, ezáltal lehetőség teremtődhet aktív közösségi emberré válásukhoz.

 

Az ösztöndíj folyósítási időtartamáról és összegéről, a pályázat benyújtásának módjáról és határidejéről a Pályázati kiírást letöltve tájékozódhat.

A Pályázati kiírás mellékletei letölthetők: 
1. sz. melléklet: Pályázati adatlap
2. sz. melléklet: Ösztöndíj lemondó nyilatkozat
3. sz. melléklet: Értékelési szempontok és pontrendszer