ÖN ITT VAN:

ÜNNEPÉLYES PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY

ÜNNEPÉLYES PROJEKTZÁRÓ RENDEZVÉNY

2023.05.18.-án ünnepélyes projektzáró rendezvény keretében átadásra került a projekt keretében épült infrastruktúra. A projekt fontosságát, történelmi jelentőségét tükrözi az is, hogy az átadáson a külgazdasági- és külügyminiszter, több országgyűlési képviselő, és megyei vezetők is részt vettek.

Kemecse Város Önkormányzata két fő prioritás mentén képzeli el a település fejlesztését: egyik fő cél az élhető város kialakítása, amely növeli a település lakosságmegtartó képességét, vonzóvá teszi Kemecsét az ide települők részére a bővülő szolgáltatásoknak, rekreációs helyszíneknek és a kellemes környezetnek köszönhetően. A közelmúltban több ilyen jellegű beruházás megvalósult meg, és jelenleg is folyamatban van olyan projekt, amely a városközpont további fejlesztését, a település arculatának javítását, vonzóvá tételét eredményezi. A másik fő cél a település gazdaságfejlesztése, amely a hosszú távú fenntartható jövőt biztosítja a város számára. Ennek érdekében infrastrukturális fejlesztések történnek Kemecsén. A helyi gazdaságfejlesztés egyik alapját a jelenleg közel 100 ha térmértékű iparterület fejlesztése, alapinfrastruktúrával való ellátása jelenti. Ez a folyamat indult el a TOP-1.1.1-16-SB1-2017-00006. projekt keretében.

A beruházás során megépült az ipari területet feltáró út mintegy 500 méteres szakasza teljes közművel, csapadékvíz elvezetéssel, 566 méter hosszan közvilágítással, 514 méteres gyalogúttal. A fejlesztés helyszíne érinti a 100. számú nemzetközi vasútvonalat, amelyen egy új vasúti átjáró építésére került sor a projekt keretében.

A beruházás részeként az iparterület ivóvíz ellátása is megvalósult, a telekhatárig kiépült egy 400 m3/d kapacitású, 906 fm hosszúságú vízvezeték is.

A fejlesztés az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával valósul meg. Az elnyert támogatás összege 1.254.787.960 Ft, amelyből a kivitelezés összege 1.130.257.289 Ft. A kivitelezést a Kemeverb Kft. több alvállalkozó bevonásával végezte a munkák összetettségére tekintettel. A pályázat előkészítése több hónapos munkát vett igénybe, amelynek során a tervezői csapat gondos munkájának köszönhetően sikerült a legoptimálisabb műszaki tartalmat összeállítani, és a szükséges engedélyeket beszerezni. A tervezett megoldás teljes mértékben illeszkedik a város településrendezési tervéhez, és az ipari terület hasznosításával kapcsolatos jövőbeni elképzelésekhez. A beruházás nyomvonala több magántulajdonban lévő ingatlant, ingatlanrészt érintett, amelyek megvásárlása emiatt vált szükségessé. A munkaterület 2021. október 19.-én került átadásra a közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelező részére.

A munkák a terveknek megfelelően befejeződtek 2022. év végén. Az infrastruktúra minden eleme megkapta a szükséges engedélyeket, így teljes körűen használatba vehető, megnyitható a közösség számára.

A projekt keretében megvalósult fejlesztés az első lépés a nagy kiterjedésű iparterület alapinfrastruktúrájának kezdeti kiépítésére, amely kedvezőbb környezetet teremt a majdani betelepülni kívánó befektetők részére.