ÖN ITT VAN:

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajtóközlemény

Közös siker – Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben Kemecsén és a környező településeken
2021/12/13

 

Végéhez közeledik az EFOP-3.9.2-16-2017-00035. projekt. A projekt záró dátuma 2022.09.30. A beruházásnak köszönhetően a résztvevő 5 településen sokat javult a humán ellátás, és a projekt sok humán szférában dolgozó részére biztosított munkalehetőséget, vagy képzettségének fejlődését. A 243,18 millió Ft összegű vissza nem térítendő támogatást az Európai Unió és Magyarország Kormánya biztosította.

A Széchenyi 2020 program keretében 243,18 millió Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az öt önkormányzatból álló konzorcium: Kemecse Város Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Vasmegyer Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata.

A fejlesztés célja volt, hogy a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettsége javuljon, ezáltal az ellátott szolgáltatások minősége is jobb legyen. Ezt a célt a projekt keretében megvalósult számos képzésnek, rendezvénynek köszönhetően sikerült elérni. A beruházás a felnőttek képzésén túl támogatta a gyermekek és tanulók – főként a hátrányosabb helyzetben lévők- közneveléshez, és felső oktatáshoz való jobb hozzáférését is. A tanulók térítésmentesen érhettek el olyan nyelvi, vagy egyéb kompetenciafejlesztő képzéseket, amire a projekt nélkül nem sok esélyük lett volna. A köznevelési intézményeken kívüli civil szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.

A beruházás fontos prioritása volt az óvodapedagógusok képzettségének fejlesztése is. Megjelenik a család által betöltött központi szerep és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, hozzájárulva az egész életen át tartó tanulás, a társadalmi beilleszkedés, a személyes fejlődés és a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításához.

A projekt bruttó összköltsége: 243 175 758 ,- Ft (Támogatás intenzitása: 100 %)

A támogatás kedvezményezettje: Kemecse Város Önkormányzata, Kék Község Önkormányzata, Vasmegyer Község Önkormányzata, Beszterec Község Önkormányzata, Tiszarád Község Önkormányzata

A projekt az Európai Unió támogatásával valósult meg.

Bővebb információ: a site.kemecse.hu oldalon.